How I met CHES – Kòman Mwen Vini Rankontre CHES

How I met CHES - Kòman Mwen Vini Rankontre CHES

By Rebecca Pascal Herolandrie, CHES Trainer

I was born in a communal section called Lagoon in the Department of Artibonite. I am 22 years old. I’m studying the Economic and Social Administration at the Gonaive School of Economic Rights and Economic Sciences. I am a Young Deputy  Member of the Tènèv commune. I am a founding member and spokesperson of a group of women in the Gonaive Law School called EDSEG-FEMMES. I am also a leader representing CHES in the department of Artibonite.

I will tell you about how I met CHES. I met with CHES in a training of the Haitien du Leadership et de l’Excellence (CLE) that came to Gonaives in the French Gonaive Alliance on Youth Development Programs. CHES’ president and operations director talked about entrepreneurship. The president told us about CHES, she presented her goals and vision. I loved the CHES ideology and I saw that our ideologies were the same. I talked with the president about how I could get  involved. I wanted CHES’ material to share with the women in my commune. The president and the Haiti operations director stayed in touch with me. I got the chance to go train how to teach the material in Okay, the South of Haiti, in a locality called Laborde.  One of the things I love about CHES is that they do not just say here’s money but they focus on teaches people how to better manage their money.

CHES helped me develop as a leader. The organization showed me how to work with everyone. It showed me how to make money and how to manage it. I am sure CHES will reduce the level of poverty that holds Haiti back. Thanks!

AN KREYOL

Mwen fèt nan yon seksyon kominal ki rele Lagon nan komin Tènèv Nan depatman Latibonit mwen genyen 22 lanne. Mwen ap etidye Administrasyon Ekonomik ak Sosyal nan Lekòl Dwa ak Syans Ekonomik Gonayiv la. Mwen se yon Jèn Depite nan Palman Jenès Peyi Dayiti, mwen reprezante komin Tènèv. Mwen se manm fondatris ak Pótpawól yon gwoupman fanm ki nan lekol Dwa Gonayiv la ki rele “EDSEG-FEMMES “. Mwen se yon lidè ki reprezante CHES nan depatman Latibonit.

Mwen pwal pale ak nou sou rankont mwen menm avèk CHES. Mwen te rankontre ak CHES nan yon fòmasyon Centre Haïtien du Leadership et de l’Excellence (CLE) te vin fè Gonayiv nan Alyans Fransèz Gonayiv sou pwogram devlopman pwofesyonel jèn yo. CHES te pale nou sou baz Antreprenarya. Prezidant CHES la ak direktris operasyon CHES la te pale sou antreprenarya et te pale nou de CHES. Li te prezante nou objektif li ak vizyon li. Mwen te renmen ideyoloji CHES la paske mwen te wè ideyoloji pal ak pam pa diferan. Mwen te pale ak prezidant lan pou mwen te konnen koman mwen te kapab antre nan CHES. Mwen te vle materyèl CHES pou pataje ak fanm yo nan komin mwen an. Prezidant lan te metem an kontak ak direktris operasyonèl CHES ki nan peyi Dayiti. Nou te toujou kenbe kontak jis mwen rive al patisipe nan yon fòmasyon CHES tap fè nan Sid peyi a, nan Okay nan yon lokalite yo rele Labòd. Fwa sa mwen pat yon benefisyè selman, men mwen te jwe wòl enstriktè ak moderatè tou nan fùmasyon sa a ki tap fèt sou prensip antreprenarya ak jesyon biznis. Yonn nan bagay ki fè mwen renmen CHES, li pa diw men lajan men li montrew koman pou ou fè lajan e jerel byen.

CHES edem devlope lidèchip mwen pi byen, li montrem koman poum travay ak tout moun. Li montrem koman poum fè lajan e byen jerel tou. Mwen sèten avek CHES nap rive diminye nivo povrete ak lamizè kap taye banda nan peyi Dayiti. Mèsi.

 

share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »